PUBLICATIONS

May 20, 2020

Ticari İletilere İlişkin İleti Yönetim Sistemi’ne (“IYS”) Kayıt Yükümlülüğü Hakkında Bilgi Notu

May 20, 2020

Newsletter on the Communiqué for the Restriction of Dividend Distribution

May 20, 2020

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ

May 18, 2020

The Memorandum On The Law Of Product Safety And Technical Regulations

May 18, 2020

Ürün Güvenliği Ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Bilgi Notu

April 20, 2020

Use Of Binding Corporate Rules For Transfer Of Personal Data Abroad As Per The Law On Protection Of Personal Data No. 6698

April 19, 2020

Information Note on the Law regarding the Reduction of the Effects of the New Coronavirus (Covid-19) Pandemic on the Economic and Social Life and the Law regarding Amending Certain Legislation

April 18, 2020

Info Note Regarding Limitation On Termination Of Employees, Unpaid Leave Right And Developments In Short-Time Working

April 17, 2020

Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında Bilgi Notu

April 16, 2020

Çalışan Feshine İlişkin Sınırlama, Ücretsiz İzin Hakkı Ve Kısa Çalışmaya İlişkin Gelişmelere İlişkin Bilgi Notu

April 15, 2020

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Verilerin Yurtdışına Aktarımı İçin Bağlayıcı Şirket Kurallarının Kullanılması

April 13, 2020

Information Note on the Effect of Covid 19 on Banking Transactions

April 13, 2020

Covıd-19’un Bankacılık İşlemlerine Etkisine İlişkin Bilgi Notu

April 9, 2020

Evaluation Of The Effect Of Covid 19 To The Collective Labor Agreement Process

April 7, 2020

Covid 19’un Toplu İş Sözleşme Sürecine Etkisinin Değerlendirilmesi

April 6, 2020

Covid-19 Turkey Alert

April 3, 2020

Prim Ödeme Sürelerinin Ertelenmesi Hakkında Bilgi Notu

April 1, 2020

Amendments to Execution and Bankruptcy Law and Procedural Law brought about by law No. 7226

April 1, 2020

Amendments On Bounced Checks, Protested Bonds, Credit And Credit Card Debts Brought About By Law No. 7226

March 27, 2020

7226 Sayılı Kanunla Getirilen İcra ve İflas Hukuku ile Usul Hukukuna İlişkin Değişiklikler

March 27, 2020

7226 Sayılı Kanunla Getirilen Karşılıksız Çek, Protestolu Senet, Kredi ve Kredi Kartı Borçlarına İlişkin Değişiklikler

March 27, 2020

Info Note On Amendments On Labor Legislation Within The Scope Of COVID-19

March 27, 2020

Memorandum Regarding Temporary Regulation Introduced With Regards To Workplace Lease Agreements As Per The Law On 7226

March 25, 2020

Information Note Regarding The Decision On The Suspension Of The Execution And Bankruptcy Proceedings

March 24, 2020

Info Note On Short-Time Working

March 22, 2020

Information Note Regarding General Assembly And Electronic Meetings Of Companies

March 22, 2020

Şirketlerin Genel Kurul Ve Elektronik Kurul Toplantılarına İlişkin Bilgi Notu

March 19, 2020

Info Note On Economic Stability Shield Package

March 19, 2020

Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Hakkında Bilgi Notu

March 18, 2020

Information On Coronavirus (Covıd-19)

March 17, 2020

Koronavirüs (Covid-19) İle İlgili Bilgilendirme

February 20, 2020

Newsletter Regarding Changes To The Regulation On After Sales Services

February 17, 2020

Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği’nde Yapılan Değişikliklere İlişkin Bülten

February 5, 2020

Capital Loss and Indebtedness of Joint-Stock Companies: Article 376 of Turkish Commercial Code (“TCC”)

February 5, 2020

Capital Advances by Foreign Shareholders in a Turkish Company.

February 5, 2020

Reporting requirements for a Company holding shares in a Turkish Public Company

January 16, 2020

Newsletter Regarding Regulation On Amendment Of The Regulation On Commercial Communication And Commercial Electronic Messages

January 9, 2020

Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasina Dair Yönetmelik’e İlişkin Bülten

December 27, 2019

Verbis Registration Deadline Extended

December 27, 2019

Verbis Kayıt Süresi Uzatıldı

December 5, 2019

Data Protection Legislation

December 5, 2019

KVKK Hakkında Önemli Bilgi

September 5, 2019

Verbis Registration Deadline Extended

September 5, 2019

Verbis Kayıt Süresi Uzatıldı

September 4, 2019

Have You Registered To Data Controller Registry Information System (Verbis)?

September 4, 2019

Verbis’e Kayıt Oldunuz Mu?

January 2, 2019

Significant Amendment With Regards To Commercial Disputes

December 27, 2018

Ticari Uyuşmazlıklarda Önemli Değişiklik

December 17, 2018

Regulation On Electronic Notification

December 17, 2018

Elektronik Tebligat Yönetmeliği

November 20, 2018

Table Regarding The Decree (Decree No. 2018-32/52) On Amendment Of The Decree Regarding The Decision No.32 On The Protection Of The Value Of Turkish Currency (Decree No. 2008-32/34)

November 20, 2018

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’a İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2008-32/34)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’e (Tebliğ No: 2018-32/52) İlişkin Tablo

October 8, 2018

Bulletin Regarding Decree On Amendment Of Decree No. 2008/32-34 Regarding The Decision No.32 On The Protection Of The Value Of Turkish Currency

October 8, 2018

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’a İlişkin 2008-32/34 Numaralı Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’e İlişkin Bülten

September 18, 2018

Communique Regarding the Procedures and Principles of Implementation of Article 376 of the Turkish Commercial Code Numbered 6102

September 18, 2018

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ

September 14, 2018

Resolution On Amendment Regarding The Resolution On Protection Of The Value Of Turkish Currency Numbered 32

September 14, 2018

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

September 5, 2018

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi Hakkında Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ

June 13, 2018

Amendments Regarding Notices Of Direct Foreign Investments

June 13, 2018

Doğrudan Yabancı Yatırımların Bildirilmesi Hakkında Değişiklik

June 4, 2018

Decree On The Determination Of The Companies Subject To Independent Audit

June 4, 2018

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar

All rights reserved. Bener Law Office © Copyright 2020. Legal NoticesTüm Hakları Saklıdır. Bener Hukuk Bürosu © Copyright 2020. Yasal Uyarılar
Back to Top