Türk Ticaret Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler Hakkında Bülten

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda (“TTK”) payları hamiline yazılı olan anonim şirketler açısından yeni düzenlemeler getirilmiştir[1]. Hamiline yazılı pay senetleri hükümlerine ilişkin değişiklikler: Hamiline yazılı pay senedi sahipleri Merkezi Kayıt

Dernekler Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler Hakkında Bülten

31 Aralık 2020 tarihli 31351 sayılı Resmî Gazetenin 5. Mükerrer sayısında yayımlanan 7262 Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun (“7262 Sayılı Kanun”) ile çeşitli kanunlarda değişiklik yapılmış olup,

İndirimli Kdv Ve Stopaj Oranları Hakkında Bülten

İndirimli Stopaj Oran Uygulaması 31 Temmuz 2020 tarihli Resmî Gazete ile yayımlanan 2813 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca 31 Aralık 2020 tarihine kadar bazı ödemeler için uygulanan stopaj oranı %10’a düşürülmüştü.

İleti Yönetim Sistemi’ne İlişkin Kayıt Tarihleri Ertelendi

30.11.2020 tarihinde Ticaret Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde yayımlanan İleti Yönetim Sistemine (‘’İYS’’)ilişkin bildiri kapsamında, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İleti Yönetmeliği uyarınca hizmet sağlayıcıların İYS’ye kaydolma, alıcılardan temin ettikleri onayları

Hatırlatma: İleti Yönetim Sistemi’ne Kaydoldunuz Mu?

28.08.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) dahilinde aşağıda belirtilen değişiklikler

Yeni Vergi Barışı Hakkında Bülten

11 Kasım 2020 tarihinde 7256 sayılı“Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“Kanun”) TBMM’de kabul edilmiştir. Kanun henüz Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe girmemiştir. Kanun’un yürürlüğe girdiği

Sn. F. Aslı BAŞGÖZ vefat etmiştir.

Değerli meslektaşımız, mesleğin duayenlerinden Sn. F. Aslı BAŞGÖZ’ün ani kaybının derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz. Bener Hukuk Bürosu Ailesi

İşyeri Kira Gelirlerinde KDV ve Tevkifat İndirimi

31/07/2020 tarihli ve 31202 sayılı Resmi Gazete ’de 2812 ve 2813 sayılı Cumhurbaşkanı Kararlarıyla  (“Kararlar”) işyerlerinin kiraya verilmesi işlemlerinde uygulanacak olan KDV ve stopaj oranları 31.12.2020 tarihne kadar yeniden belirlenmiştir.

Veri Sorumluları Sicili ’ne Kayıt Süresi Uzatıldı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde veri sorumlularının1 Veri Sorumluları Sicili’ne (“VERBIS”) kaydına ilişkin son tarihler, 23.06.2020 tarihinde Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından alınan karar doğrultusunda uzatılmıştır. Bu kapsamda, VERBIS’e kayıt

Prim Ödeme Sürelerinin Ertelenmesi Hakkında Bilgi Notu

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından alınan karar uyarınca yapılan 02.04.2020 tarihli duyuru kapsamında, bütün dünyada etkili olan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından salgın olarak ilan edilen Covid-19’un Türkiye’de görülmesi üzerine

Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Hakkında Bilgi Notu

18.03.2020 tarihinde, Koronavirüs Değerlendirme Toplantısını takiben Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yeni Koronavirüs (Kovid-19) hastalığının önemine dikkat çekmiş ve 12.03.2020 tarihinde gerçekleştirilmiş olan toplantıda kararlaştırılan tedbirlere ilaveten alınan yeni tedbirlere ilişkin

Koronavirüs (Covid-19) İle İlgili Bilgilendirme

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de etkisini gösteren Koronavirüs (Covid-19) salgını kapsamında sizlere (A) Bener’in her zaman olduğu gibi hizmet vermeye devam edeceği, (B) çalışanlarınız açısından haklarınız/yükümlülükleriniz ve (C) sözleşmelerinize

Verbis Kayıt Süresi Uzatıldı

Bugün Kişisel Verileri Koruma Kurulu VERBİS kayıt süresini aşağıdaki şekilde uzattığını duyurmuştur: Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel

KVKK Hakkında Önemli Bilgi

Sizlere daha önce bildirdiğimiz üzere, Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (“KVKK”) 7 Nisan 2016’dan beri yürürlüktedir. Şirketiniz kişisel veri işlediğinden KVKK’ya tabi olacaktır. Bu kapsamda, hali hazırda KVKK’ya uyumlu hale

Verbis Kayıt Süresi Uzatıldı

Bugün Kişisel Verileri Koruma Kurulu aşağıdaki veri sorumluları için VERBİS kayıt süresinin 31 Aralık 2019 tarihine kadar uzatıldığını duyurmuştur.   Yıllık çalışan sayısı 50’den fazla olan veya yıllık mali bilanço

Verbis’e Kayıt Oldunuz Mu?

Bildiğiniz üzere Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (“KVKK”) 7 Nisan 2016’dan beri yürürlükte ve uygulanmakta olan bir kanundur. KVKK uyarınca kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin

Ticari Uyuşmazlıklarda Önemli Değişiklik

7155 sayılı “Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun” (“Kanun”) 19/12/2018 tarihli ve 30630 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe girmiştir (10, 20 ve

Elektronik Tebligat Yönetmeliği

06.12.2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan ve 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girecek olan Elektronik Tebligat Yönetmeliği (“Yönetmelik”) ile getirilen düzenlemeler uyarınca elektronik tebligat usulü bazı kişi ve kurumlar açısından zorunlu hale getirilerek,

Doğrudan Yabancı Yatırımların Bildirilmesi Hakkında Değişiklik

1 Haziran 2018 tarihli ve 30438 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” (“Değişiklik”) ile “Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği”nde (“Yönetmelik”) düzenlenen

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar

Bakanlar Kurulu’nun 26 Mayıs 2018 tarihli ve 30432 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2018/11597 sayılı “Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar”ı (“Karar”) ile, “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin

32 Sayılı Karar Kapsamında Sermaye Hareketleri Genelgesi

07 Ağustos 1989 tarihli ve 20249 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu’nun 89/14391 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’a (“Karar”) ve Bakanlar Kurulu’nun 25 Ocak 2018 Tarihli

Pay Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

26 Ocak 2018 tarihli ve 30313 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Pay Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Değişiklik”) ile 22 Haziran 2013 tarihli ve 28685 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak

İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı Hakkında Bülten

Bugün kullandığımız 5521 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun Resmi Gazete’de ilan edilerek yürürlüğe girdiği 1950 yılından bu yana ülkemizde iş hayatına ilişkin yeni ihtiyaçların ortaya çıkması, sayısal anlamda iş mahkemelerinin yüklenmiş

Uluslararası İşgücü Kanunu Hakkında Bülten

NEWSLETTER REGARDING LAW ON INTERNATIONAL WORKFORCE   On August 13th, 2016, Turkey finally published the “LAW ON INTERNATIONAL WORKFORCE” (Law No. 6735) in the official gazette. This new work permit

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Konusunda Vergisel Düzenlemeler

09.08.2016 tarihli Resmi Gazetede çeşitli vergi kanununda değişiklik yapan 6728 sayılı “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” (“Kanun”) yayımlanmıştır. Kanun’da yer alan vergisel düzenlemeler aşağıda konular

Olağanüstü Hal İlanı

21 Temmuz 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu’nun 20 Temmuz 2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı kararı doğrultusunda, Bakanlar Kurulu, Anayasa’nın 120. maddesi ile 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu’nun (“OHAL

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında

Birçok sektörü etkileyecek olan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”), 07.04.2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kişisel verilerin korunması ile ilgili ilk çalışmalar Avrupa Birliği uyum süreci kapsamında 1989 yılına

All rights reserved. Bener Law Office © Copyright 2020. Legal NoticesTüm Hakları Saklıdır. Bener Hukuk Bürosu © Copyright 2020. Yasal Uyarılar
Back to Top