İdare Hukuku

Türk hukuk sisteminde özel (medeni) hukuk konularıyla hükümeti (veya devleti) ve idari kurumlarını ilgilendiren meseleler arasında genel bir ayrım gözetilmektedir. Şahıslar veya işletmeler ile gümrük, imar, resmi yaptırımlar ve vergiler gibi konulardan sorumlu resmi makamlar arasındaki meseleler, özel bir mahkeme sisteminin uygulandığı idari prosedürlere tabi özel bir rejim kapsamında değerlendirilir.

Ekibimiz, idari işlem ve yaptırımların iptali, Kamu İhale Kurumu kararlarına itiraz edilmesi, Gelir İdaresi, Vergi Daireleri ya da Gümrükler tarafından yapılan vergi hesaplamalarının ve para cezalarının iptali, geliştirme ve konut proseslerine ilişkin itirazlar ve adli usullerin uygulanması gibi idari konularda deneyimlidir. 

Müvekkillerimizi itiraz, müzakere ya da izinlerle ilgili olarak idari makamlar nezdinde ve ayrıca uyuşmazlıkların çözümlenmesi amacıyla en yüksek idari yargı organı olan Danıştay da dahil olmak üzere tüm idari mahkemeler huzurunda temsil etmekteyiz.

İLGİLİ AVUKATLAR
burcu-goktan

BURCU GÖKTAN

burcu.goktan@bener.com
+ 90 (212) 270 70 50
204
guzide-ozbilen

GÜZİDE ÖZBİLEN

guzide.ozbilen@bener.com
+ 90 (212) 270 70 50
205
All rights reserved. Bener Law Office © Copyright 2020. Legal NoticesTüm Hakları Saklıdır. Bener Hukuk Bürosu © Copyright 2020. Yasal Uyarılar
Back to Top