İdare Hukuku

Türk hukuk sisteminde özel hukuk konularıyla hükümeti, devleti ve idari kurumları ilgilendiren meseleler arasında genel bir ayrım gözetilmektedir. Şahıslar veya işletmeler ile gümrük, imar, resmi yaptırımlar ve vergiler gibi konulardan sorumlu resmi makamlar arasındaki meseleler, özel bir mahkeme sisteminin uygulandığı, idari prosedürlere tabi özel bir rejim kapsamında değerlendirilir.

Ekibimiz, idari işlem ve yaptırımların iptali, Kamu İhale Kurumu kararlarına itiraz edilmesi, Gelir İdaresi, Vergi Daireleri ya da Gümrükler tarafından yapılan vergi hesaplamalarının ve para cezalarının iptali, geliştirme ve konut işlemlerine ilişkin itirazlar ve adli usullerin uygulanması gibi idari konularda deneyimlidir.

Müvekkillerimizi; itiraz, müzakere ya da izinlerle ilgili olarak tüm idari makamlar nezdinde ve ayrıca idari uyuşmazlıkların çözümlenmesi amacıyla en yüksek idari yargı organı olan Danıştay huzurunda da temsil etmekteyiz.

İLGİLİ AVUKATLAR
burcu-goktan

BURCU OKYAY GÖKTAN

burcu.goktan@bener.com
+ 90 (212) 270 70 50
guzide-ozbilen

GÜZİDE ÖZBİLEN ŞAHİN

guzide.ozbilen@bener.com
+ 90 (212) 270 70 50
All rights reserved. Bener Law Office © Copyright 2020. Legal NoticesTüm Hakları Saklıdır. Bener Hukuk Bürosu © Copyright 2020. Yasal Uyarılar
Back to Top