Rekabet

Rekabet ve düzenleyici konularda faaliyet gösteren ekibimiz, şirket birleşmeleri, devralmalar ve ortak girişimler ile ilgili düzenleyici konular ve rekabet hukukununyanı sıra ‘Rekabet Kurumu’nun yürüttüğü soruşturmalar dahil olmak üzere tekel karşıtı tahkikatlar, ticari strateji ve tekel karşıtı kanunlara uyum konularında uluslararası müvekkillere danışmanlık hizmetleri vermektedir.  

Hizmet alanımız rutin birleşme bildirimlerinden yetkili makamlarla kapsamlı müzakerelere kadar rekabet hukukunun her alanını kapsamaktadır. Bu bakımdan, müvekkillere rakiplerle ilişkileri, hakim şirketlerin tutumu ve distribütörlük uygulamaları, lisanslama ve fiyatlandırma politikaları hakkında tavsiyelerde bulunmaktayız.

İLGİLİ AVUKATLAR
bahar-ulgen

BAHAR ÜLGEN HASŞERBETÇİ

bahar.ulgen@bener.com
+ 90 (212) 270 70 50
All rights reserved. Bener Law Office © Copyright 2020. Legal NoticesTüm Hakları Saklıdır. Bener Hukuk Bürosu © Copyright 2020. Yasal Uyarılar
Back to Top