YAYINLARIMIZ

Ekim 29, 2020

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun

Ekim 27, 2020

İşverenlerin Fesih Yasağı, İşverenlerin Ücretsiz İzne Çıkarma Hakkı Ve Kısa Çalışma Ödeneği Süreleri Uzatıldı

Ekim 20, 2020

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Hakkında Bülten

Ekim 14, 2020

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın TL’ye Dönüş Tebliği Hakkında Önemli Duyurusu

Ekim 12, 2020

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantı Yönetmeliğinde Değişiklik Hakkında Bülten

Ekim 3, 2020

Sn. F. Aslı BAŞGÖZ vefat etmiştir.

Ekim 1, 2020

Kambiyo Muamelelerinde BSMV ve Mevduat Stopaj Oranlarında Değişiklik Hakkında Bülten

Eylül 23, 2020

Hatırlatma: Veri Sorumluları Sicili’ne Kayıt Süresi 30.09.2020’de Sona Eriyor

Eylül 18, 2020

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13. Maddesinde Belirtilen Sürenin Uzatılmasına İlişkin Bülten

Ağustos 5, 2020

İşyeri Kira Gelirlerinde KDV ve Tevkifat İndirimi

Temmuz 27, 2020

Fesih Yasağı, Kısa Çalışma Ve İsg Mevzuatı Kapsamında Güncel Değişikliklere İlişkin Bilgi Notu

Temmuz 3, 2020

Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği’ne İlişkin Bülten

Temmuz 1, 2020

Türk Borçlar Kanunu’nun Çatılı İşyeri Kira Sözleşmeleri Bakımından 01.07.2020 Tarihinde Yürürlüğe Girecek Hükümlerine İlişkin Bilgi Notu

Haziran 24, 2020

Veri Sorumluları Sicili ’ne Kayıt Süresi Uzatıldı

Mayıs 27, 2020

Kambiyo İşlemlerinde Bsmv Oranı Değişikliği Hakkında Bülten

Mayıs 21, 2020

Sermaye Hareketleri Genelgesi’nde Yapılan Değişiklikler Hakkında Bülten

Mayıs 20, 2020

Ticari İletilere İlişkin İleti Yönetim Sistemi’ne (“IYS”) Kayıt Yükümlülüğü Hakkında Bilgi Notu

Mayıs 20, 2020

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ

Mayıs 18, 2020

Ürün Güvenliği Ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Bilgi Notu

Nisan 17, 2020

Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında Bilgi Notu

Nisan 16, 2020

Çalışan Feshine İlişkin Sınırlama, Ücretsiz İzin Hakkı Ve Kısa Çalışmaya İlişkin Gelişmelere İlişkin Bilgi Notu

Nisan 15, 2020

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Verilerin Yurtdışına Aktarımı İçin Bağlayıcı Şirket Kurallarının Kullanılması

Nisan 13, 2020

Covıd-19’un Bankacılık İşlemlerine Etkisine İlişkin Bilgi Notu

Nisan 7, 2020

Covid 19’un Toplu İş Sözleşme Sürecine Etkisinin Değerlendirilmesi

Nisan 3, 2020

Prim Ödeme Sürelerinin Ertelenmesi Hakkında Bilgi Notu

Mart 27, 2020

7226 Sayılı Kanunla Getirilen İcra ve İflas Hukuku ile Usul Hukukuna İlişkin Değişiklikler

Mart 27, 2020

7226 Sayılı Kanunla Getirilen Karşılıksız Çek, Protestolu Senet, Kredi ve Kredi Kartı Borçlarına İlişkin Değişiklikler

Mart 22, 2020

Şirketlerin Genel Kurul Ve Elektronik Kurul Toplantılarına İlişkin Bilgi Notu

Mart 19, 2020

Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Hakkında Bilgi Notu

Mart 17, 2020

Koronavirüs (Covid-19) İle İlgili Bilgilendirme

Şubat 17, 2020

Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği’nde Yapılan Değişikliklere İlişkin Bülten

Ocak 9, 2020

Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasina Dair Yönetmelik’e İlişkin Bülten

Aralık 27, 2019

Verbis Kayıt Süresi Uzatıldı

Aralık 5, 2019

KVKK Hakkında Önemli Bilgi

Eylül 5, 2019

Verbis Kayıt Süresi Uzatıldı

Eylül 4, 2019

Verbis’e Kayıt Oldunuz Mu?

Aralık 27, 2018

Ticari Uyuşmazlıklarda Önemli Değişiklik

Aralık 17, 2018

Elektronik Tebligat Yönetmeliği

Kasım 20, 2018

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’a İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2008-32/34)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’e (Tebliğ No: 2018-32/52) İlişkin Tablo

Ekim 8, 2018

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’a İlişkin 2008-32/34 Numaralı Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’e İlişkin Bülten

Eylül 18, 2018

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ

Eylül 14, 2018

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Eylül 5, 2018

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi Hakkında Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ

Haziran 13, 2018

Doğrudan Yabancı Yatırımların Bildirilmesi Hakkında Değişiklik

Haziran 4, 2018

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar

Mayıs 17, 2018

32 Sayılı Karar Kapsamında Sermaye Hareketleri Genelgesi

Şubat 2, 2018

Pay Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Şubat 2, 2018

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Ve Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Aralık 27, 2017

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ekim 24, 2017

İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı Hakkında Bülten

Kasım 18, 2016

Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Hakkında Özet Bilgi

Ağustos 31, 2016

Bireysel Emeklilik Tasarruf Ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) Hakkında Bülten

Ağustos 31, 2016

Uluslararası İşgücü Kanunu Hakkında Bülten

Ağustos 15, 2016

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Konusunda Vergisel Düzenlemeler

Temmuz 22, 2016

Olağanüstü Hal İlanı

Nisan 16, 2016

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında

All rights reserved. Bener Law Office © Copyright 2020. Legal NoticesTüm Hakları Saklıdır. Bener Hukuk Bürosu © Copyright 2020. Yasal Uyarılar
Back to Top